CSR

Zkratka CSR vznikla z anglického Corporate Social Responsibility a obsahuje veškerou dobročinnou aktivitu firem. CSR aktivita je dobrovolná a záleží tedy na každé firmě i jednotlivci, jak si dobré skutky nastaví a jestli do nich vůbec chce investovat čas a peníze.

CSR je součástí naší firemní kultury, našich hodnot i obchodní strategie.

Podpora handicapovaných dětí

Uvědomujeme si, že péče o zdravotně postižené děti je fyzicky, psychicky i finančně velmi náročná, proto podporujeme neziskovou organizací Centrum pro rodinu a sociální péči, která se věnuje podpoře rodin se zdravotně postiženými či znevýhodněnými dětmi.

Máme v plánu každý rok, v rámci projektu GIVING TUESDAY, věnovat finanční pomoc na jejich plnohodnotné projekty.